Teenused

Raamatupidamine väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja FIE-dele.

Baasteenus sisaldab:

 • Raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
 • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • Sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
 • Töölähetuste vormistamine;
 • Kassaorderit vormistamine;
 • Põhivarade arvestus;
 • Aruannete koostamine ja edastamine (kasumiaruanne, müügireskontro, ostureskontro);
 • Käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;
 • Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine (va TSD lisad 1-3, vt lisateenus „Töötasude arvestus“).

Lisateenused:

 • Töötasude arvestus: palga- ja puhkusearvestus, tulu- ja sotisaalmaksu deklaratsiooni (TSD) lisade 1-3 koostamine ja esitamine, tõendite väljastamine;
 • Pangaülekannete tegemine: ostuarvete tasumiste, palkade ja maksude ülekanded;
 • Majandusaasta aruande koostamine: majandusaasta aruande koostamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale tavale;
 • Esindamine ja muu raamatupidaja töö: esindamine asutustes ja ettevõtetes ning muu raamatupidaja töö tunnihinna alusel;
 • Konsultatsioon: raamatupidamis- ja maksualane konsultatsioon tunnihinna alusel.

Võtke meiega ühendust ja teeme teile personaalse hinnapakkumise!